Hodowla użytkowych Psów Myśliwskich rasy Alpejski Gończy Krótkonożny
Z Kojca Diany
Hodowla użytkowych Psów Myśliwskich
rasy Alpejski Gończy Krótkonożny

Historia hodowli w Polsce

Pierwsze alpejskie gończe krótkonożne w Polsce były pokazane na Pierwszej Warszawskiej Wystawie Łowieckiej w czerwcu 1899 roku. Parę jamnikogończych, które wabiły się TIK i TAK, przedstawił Tomasz hr. Zamoyski. Psy zostały uhonorowane listem pochwalnym. Przed wybuchem II wojny światowej w Karpatach Wschodnich w okolicach Lwowa i w Małopolsce mieściła się hodowla alpejczyków sprowadzonych z Austrii przez dr Jana Zdunia, który był wielkim miłośnikiem psów tej rasy [ŁakomikKaszuba 2020].
Całkowicie brak jest danych o tej rasie psów w naszym kraju od wybuchu II wojny, po lata osiemdziesiąte. Po wojnie pierwsze psy tej rasy zostały sprowadzone z byłej Czechosłowacji w 1980 r. przez Zdzisława Milewskiego. Suki DITA i DAJA z Kanapkovy
Holubice o umaszczeniu czerwień jelenia dały początek hodowli „Z Błękitnego Brzegu”

Zdzisław Milewski był zapalonym myśliwym i prowadził biuro polowań, miał kontakt z myśliwymi z całej Europy, dzięki czemu w początkowych latach jego pracy hodowlanej wszystkie szczenięta były sprzedawane myśliwym z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. W przeciągu pięciu lat Zdzisław Milewski sprowadził do Polski dwa psy o umaszczeniu czarno podpalanym, jednego z Austrii – BELLO vom Pichl a drugiego z Niemiec BAUZ vom Lidernhof. Psy „z Błękitnego Brzegu” dały początek wielu hodowlom w Polsce jak i za granicą. Zdzisław Milewski został doceniony za swoją pracę hodowlaną, między innymi zostając honorowym członkiem klubu Austriackiego i Niemieckiego. 

Niestety ciągłość tej hodowli nie została zachowana, a w rękach polskich myśliwych zachowały się jedynie tylko pojedyncze egzemplarze. Dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych zaczęły powstawać polskie hodowle tej rasy. W kwietniu 2005 roku został założony Polski Klub Dachsbracke przy Związku Kynologicznym w Polsce. Prezesem został Józef Głowniak, niestety po dwóch latach swojej działalności klub został rozwiązany z względu na niewystarczającą liczbę członków mających opłacone składki w ZKwP. Klub rasy daje wiele możliwości, m.in. zaproszenia na konkursy i wystawy specjalistyczne dla tej rasy, swobodniejszy przepływ informacji hodowlanych, dlatego też zostały ponowione starania o powstanie Klubu Alpejskiego Gończego. Dzięki uchwale nr 31/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku, podjętej przez Naczelną Radę Łowiecką (mowa w niej o zasadach działania klubów specjalistycznych) pojawiła się możliwość założenia klubu przy Polskim Związku Łowieckim. Dzięki inicjatywie kilkunastu osób dnia 08.04.2017 został powołany Klub alpejskiego gończego krótkonożnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego.© Z KOJCA DIANY - Hodowla użytkowych Psów Myśliwskich rasy Alpejski Gończy KrótkonożnyWebDesign: Strony Internetowe